TIN TỨC

http://www.lopphatphap.net/Hinhanh/Vulanchuaphapluan-2021.jpg
TIN TỨC LƯU TRỮ

  • No. 3454 (NT chuyển ngữ:) Các nhà nghiên cứu Phật giáo tìm cách giải mã mối quan hệ giữa trái tim và khối óc

  • No. 3453 (Như Quang dịch) Hàng trăm tu nữ Nepal đạp xe trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn để chống lại nạn buôn người.

  • No. 3452 (Như Quang dịch) Hội Nghị Phật Tử Phụ Nữ Thế Giới lần thứ 15

  • No. 3451 (Như Quang dịch) Mua khu đất hoang dã tại Colorado để thành lập Trung Tâm Thiền Rocky Mountain

  •