Thứ  Bảy 01 tháng 07, 2017  

No. 3454 (N.T. chuyển ngữ)  

Các nhà nghiên cứu Phật giáo tìm cách giải mã mối quan hệ giữa trái tim và khối óc

Bởi Sam Littlefair | Ngày 8 tháng 6 năm 2017

Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy thùy chẩm trung tâm trái, não trước, não thùy thái dương và vỏ não giữa cingulate bên phải đã được ảnh hưởng tích cực bởi thiền định.

Phật giáo từ lâu đã khẳng định mối quan hệ giữa tâm và trí. Từ Phạn ngữ citta và từ tiếng Nhật kokoro mỗi tiếng dịch sang tiếng Anh là "tâm, heart" và "trí tuệ, mind". Giờ đây, các nhà nghiên cứu Phật giáo đang cố gắng xác định mối liên hệ đó.

Hòa thượng Sik Hin Hung, một tu sĩ Phật giáo và là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Phật học Đại học Hong Kong nói: "Trong nhiều bài giảng Phật giáo, họ nói về mối liên hệ giữa tâm trí với cơ thể, não bộ tâm. "Rõ ràng có mối liên hệ giữa tâm trí và não bộ. Chúng tôi muốn biết: có cách nào để tìm ra mối liên hệ giữa tâm trí và trái tim

Để trả lời câu hỏi này, các nhà nghiên cứu giám sát hoạt động trong não và tim của người tham gia. Sau đó, họ cho các người tham gia thực hành thiền định. Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí Neuroscience Letters, các nhà nghiên cứu báo cáo rằng thiền định làm giảm hoạt động hỗn loạn trong não và tim.

Các hoạt động của não và trái tim trở nên phối hợp hơn trong quá trình huấn luyện của MBSR. "Tập luyện chánh niệm có thể làm tăng sự lôi cuốn giữa tâm trí và cơ thể."

"Chúng tôi muốn biết: liệu có cách nào để tìm ra mối liên hệ giữa tâm trí và trái tim?

Dựa trên phát hiện này, các nhà nghiên cứu tin rằng khoa học có thể được sử dụng để khẳng định rằng có một mối liên hệ tâm-và tri-tuệ”. Họ đang hy vọng sử dụng những công cụ tương tự để đo lường các kinh nghiệm khác trong Phật giáo, như tụng kinh, thiền jhana, và có lẽ ngay cả sự giác ngộ.

"Có cách nào để hiểu được sự khai sáng khoa học?" Hưng ngây ngất trước một tiếng cười. Giác ngộ được định nghĩa một cách lỏng lẻo, Hung thừa nhận, và có các giai đoạn. Tuy nhiên, tuy nhiên, ông nói các nhà khoa học có thể đo được.

"Bằng cách hiểu luật pháp tối cao của vũ trụ, Đức Phật đã có thể loại bỏ những phiền não của mình: tham lam, sân hận và vô minh. Vì vậy, một cách để đo lường xem một người có giác ngộ là để đo lường xem mình có bất kỳ phiền não nào không. Liệu anh ta vẫn còn tham lam, sân hận và vô minh? Liệu anh ta vẫn thể hiện sự căng thẳng khi nhìn vào một thứ khủng khiếp? Khi bạn cho anh ấy những bức ảnh gợi cảm, liệu anh ta vẫn thể hiện ham muốn? "

Trong một nghiên cứu chưa được công bố để khám phá câu hỏi này, ông Hùng và nhóm nghiên cứu của ông đã nghiên cứu bộ não của một thiền giả có kinh nghiệm khi ông trải qua tám giai đoạn của thực hành jhana - một dạng thiền định tiên tiến của Phật giáo.

"Thường thì bộ não của chúng tôi không được khéo ngan nắp. Khi ông trải qua các tầng thiền, jhanas, thì dường như làn sóng não của ông - sóng alpha và sóng gamma - đã trở nên đồng bộ hơn. Nhưng chúng ta không biết ý nghĩa của nó là gì. Chúng tôi chỉ có một người có thể làm điều đó. Nhưng một người không đủ dữ liệu. "

Các nhà nghiên cứu cũng sử dụng các công cụ mà họ phát triển trong nghiên cứu chánh niệm để nghiên cứu một cách khoa học tác động của các thực hành Phật giáo khác. Trong một nghiên cứu khác, có 21 người theo đạo Phật, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu bộ não của những người tham gia khi họ hô vang "Amitabha", tên của một vị Phật, hay "ông già Noel". Chanting "Amitabha" được tìm thấy để giúp điều chỉnh phản ứng não, Santa Claus "đã không.

"Đức Phật đã có thể loại bỏ những phiền não của Ngài như: tham lam, sân hận và vô minh. Vì vậy, một cách để đo lường xem một người có giác ngộ hay không xem xét ông ta có bất kỳ phiền não nào không.

"Nhiều người sử dụng chánh niệm, nhưng họ không nhận thức được lợi ích của việc tụng kinh", ông Hùng nói. "Tụng kinh Amitabha hoặc Om Mani Padme Hum hoặc thậm chí kinh Đức Mẹ Maria cũng hiệu quả trong việc đối phó với những đau khổ về tâm lý."

Hùng nói Phật giáo là cốt lõi của tất cả các công việc của trung tâm. "Tôi là một nhà sư Phật giáo. Phật giáo luôn kết hợp những gì là quan trọng vào thời đó. Khi người ta trở nên quan tâm đến logic tức sự thuận hợp lý, thì có logic Phật giáo. Khi mọi người quan tâm đến thần chú, có một câu thần chú Phật giáo xuất hiện. Bây giờ, mọi người quan tâm đến khoa học. Chúng tôi muốn tìm các phương cách để giao tiếp với người sử dụng các phương pháp và kiến thức khoa học mới nhất. "

Hưng và đội viên của anh ta không phải là những người duy nhất theo đuổi mục đích đó. Nhiều nhà nghiên cứu khác đã khám phá những ảnh hưởng của việc thực hành Phật giáo và sự trung thành của các lý thuyết Phật giáo. Ngoài một số không ít nghiên cứu về những lợi ích của thiền quán, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tiếp xúc với những ý tưởng của Phật giáo làm cho người ta khoan dung và từ bi hơn; rằng không có "bản ngã" cố định, như đã được giảng dạy trong khái niệm vô ngã của Phật giáo; Và tâm trí đó có thể là một thuộc tính nội tại của thực tế.

n.t.

Buddhist researchers seek to reveal link between heart, mind

by Sam Littlefair| June 8, 2017

 

Researchers at Hong Kong’s Center of Buddhist Studies have published findings that point to a connection between the heart and the mind.

 

Researchers found that the brain’s left middle occipital lobe, the precuneus, superior temporal lobe, and the right middle cingulate cortex were positively affected by mindfulness meditation.

Buddhism has long asserted a connection between the heart and the mind. The Sanskrit word citta and the Japanese word kokoroeach translate to English as both “heart” and “mind.” Now, Buddhist researchers are trying to identify that connection.

“In many Buddhist teachings, they talk about the connection between the mind and the body, brain, and heart,” says Venerable Sik Hin Hung, a Buddhist monk and the director of the University of Hong Kong’s Center of Buddhist Studies. “There are obviously connections between the mind and the brain. We wanted to know: is there a way to find a connection between the mind and the heart?”

To answer that question, researchers monitored activity in participants’ brains and hearts. Then they had the participant practice mindfulness meditation. In a study published in Neuroscience Letters the researchers reported that mindfulness meditation reduced chaotic activity in the brain and the heart.

“Activities of the brain and heart became more coordinated during MBSR training,” reported the authors. “Mindfulness training may increase the entrainment between mind and body.”

“We wanted to know: is there a way to find a connection between the mind and the heart?”

Based on that finding, the researchers believe that science could be used to confirm that there is a definite heart-mind connection. They are hoping to use the same tools to measure other Buddhist experiences, like chanting, jhana meditation, and perhaps even enlightenment.

“Is there a way to understand enlightenment scientifically?” Hung wonders with a chuckle. Enlightenment is loosely defined, Hung acknowledges, and has stages. But, nonetheless, he says scientists might be able to measure it.

“By understanding the ultimate law of the universe, the Buddha was able to eliminate his defilements: greed, hatred, and ignorance. So, one way to measure if a person is enlightened is to measure whether he has any defilements. Does he still have greed, hatred, and ignorance? Does he still exhibit stress when he looks at something horrible? When you show him sexy pictures, does he still exhibit desire?”

In an unpublished study that explores this question, Hung and his team studied the brain of an experienced Buddhist meditator as he went through the eight stages of jhana practice — an advanced form of Buddhist concentration meditation.

“Usually our brain is disorganized. When he was going through the jhanas, it seems that his brain waves — alpha waves and gamma waves — became more synchronized. But we don’t know what it means yet. We only have one person who is able to do that. One person is not enough data.”

The researchers are also using the tools they developed in the mindfulness study to scientifically investigate the effects of other Buddhist practices. In another study, of twenty-one Buddhists, researchers studied the brains of participants as they chanted either “Amitabha,” the name of a Buddha, or “Santa Claus.” Chanting “Amitabha” was found to help modulate brain responses, where “Santa Claus” did not.

“The Buddha was able to eliminate his defilements: greed, hatred and ignorance. So, one way to measure if a person if a person is enlightened is to measure whether he has any defilements.”

“Many people use mindfulness, but people are not aware of the benefits of chanting,” says Hung. “Chanting Amitabha or Om Mani Padme Hum or even Holy Mary is just as effective in dealing with psychological suffering.”

Hung says Buddhism is at the core of all of the center’s work. “I’m a Buddhist monk. Buddhism has always incorporated what is important at the time. When people became interested in logic, there came Buddhist logic. When people were interested in mantra, there came along Buddhist mantra. Now, people are interested in science. We want to find ways to communicate with people using the latest scientific methods and knowledge.”

Hung and his team are not alone in that pursuit. Many other researchers have explored the effects of Buddhist practices and the fidelity of Buddhist theories. In addition to a wealth of research on the benefits of mindfulness meditation, researchers have found that exposure to Buddhist ideas makes people more tolerant and compassionate; that there is no fixed “self”, as expressed in the Buddhist concept of anatta; and that mind may be an intrinsic property of reality.


Tin tức lưu trữ

 • No. 3454 (NT chuyển ngữ:) Các nhà nghiên cứu Phật giáo tìm cách giải mã mối quan hệ giữa trái tim và khối óc

 • No. 3453 (Như Quang dịch) Hàng trăm tu nữ Nepal đạp xe trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn để chống lại nạn buôn người.

 • No. 3452 (Như Quang dịch) Hội Nghị Phật Tử Phụ Nữ Thế Giới lần thứ 15

 • No. 3451 (Như Quang dịch) Mua khu đất hoang dã tại Colorado để thành lập Trung Tâm Thiền Rocky Mountain

 • No. 3450 (Như Quang dịch) Hội Nghị Phật Giáo toàn cầu lần thứ 10 chú trọng đến sức khỏe tinh thần

 • No. 3412 (Như Quang dịch)  Tôi là Charlie hay tôi là chánh ngữ?

 • No. 3411 (Như Quang dịch)  Năm khẩu hiệu Phật giáo dùng trong văn phòng.

 • No. 3410 (Như Quang Dịch) Miến Điện: Hình ảnh Đức Phật với máy tai nghe

 • No. 3409 (Như Quang Dịch)  Sanh vật có thể lên thiên giới hay không

 • No. 3408 (PTTPGQT)  Lá Thư Hằng Tuần số 10 của VPII , VHĐ.

 • No. 3407 (Như Quang dịch)  Canada: Alberta trình chiếu phim Huynh Đệ Đức Phật - Brothers in the Buddha

 • No. 3406 (Như Quang dịch)  Anh quốc: Nhà sư từ bỏ sân khấu để giảng dạy Phật giáo trong các nhà tù

 • No. 3405 (PTTPGQT)  Lá Thư Hàng Tuần thứ 9 VPII- VHĐ

 • No. 3404 (Như Quang dịch)  Ấn Độ dự tính thay đổi các địa điểm Phật giáo

 • No. 3403 (Như Quang dịch)  Tây Tạng: 26 tu nữ bị trục xuất khỏi ni viện

 • No. 3402 (PTTPGQT)  Lá Thư Hằng Tuần số 8 của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo,

 • No. 3401 (Như Quang dịch)  Con rồng trong y Phật

 • No. 3400 (Như Quang dịch)  Lòng tin trong Phật giáo.

 • No. 3399 (VPII-VHĐ-GHPGVNTNHN)  Lá Thư Trong tuần số 7- Giấc mơ ngôi chùa chung đã hiện thực

 • No. 3398 (Như Quang dịch) Ấn Độ: Phát hành tem thư tưởng niệm nhà sư Tích Lan Dharmapala.

 • No. 3397 (Như Quang dịch)  Đức Phật và muông thú

 • No. 3396 (PTTPGQT)  Lá Thư Hằng Tuần số 6 của VPII, VHĐ. GHPGVNTNHN

 • No. 3395 (Chùa Pháp Luân)  Tin tức Phật sự chùa Pháp Luân - Thư Mời Đại Lễ Tăng Y.

 • No. 3394 (Như Quang dịch)  Cambodia: Chư tăng xuống đường bảo vệ học viện Phật giáo

 • No. 3393 (PTTPGQT) Lá Thư Hàng Tuần Số 5 của VPII- VHD

 • No. 3392 (Như Quang dịch) Cuộc họp Thượng Đỉnh của các nhà đoạt giải Nobel Hòa Bình bị hủy bỏ do việc Nam Phi từ chối cho Đức Đạt Lai Lạt Ma nhập cảnh

 • No. 3391(Như Quang dịch)  Đức Đạt Lai Lạt Ma chúc mừng hai  nhà đoạt giải Nobel Hòa Bình Malala và Satyarthi

 • No. 3390 (GHPGVNTN-VPII-VHD)  Lá Thư Hằng Tuần số 4 của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo.

 • No. 3389 (Như Quang dịch)  Phật tử và các nhà hoạt động bảo vệ  động vật chống sát sanh tế thần Durga

 • No. 3388 (Như Quang dịch)  Mã Lai: Bích chương vận động tranh cử gây phản đối trong cộng đồng người Mã Lai gốc Thái

 • No. 3387 (GHPGVNTN-VPII, VHĐ) Lá thư trong tuần số 3

 • No. 3386 (Như Quang dịch) Đức Đạt Lai Lạt Ma đả kích giết người nhân danh tôn giáo

 • No. 3385 (Như Quang dịch)   Nepal: Phgim "Bình Minh" của Tích Lan được trình chiếu tại Kathmandu

 • No. 3384 (Như Quang dịch)   Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết không cần thiết phải có một người kế thừa

 • No. 3383 (Như Quang dịch)  Ấn Độ: Một ngôi chùa tại Rajgr bị chính phủ bỏ bê vì kỳ thị

 • No. 3382 (Như Quang dịch)  Từ chối nhập cảnh cho Đức Đạt Lai Lạt Ma là điều kém may mắn

 • No. 3381 (Như Quang dịch)  Ấn Độ: Thành lập Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế tại ngôi chùa cổ 1000 năm

 • No. 3380 (Như Quang dịch) Ấn Độ: Trường Đại Học Nalanda mở lại sau 800 năm

 • No. 3379 (Như Quang dịch)  Cam Bốt cho phòng triển lãm quốc gia Úc mượn ba tượng Phật quý

 • No. 3378 (Như Quang dịch)  Quét chùa Shwedagon để có công đức

 • No. 3377 (Như Quang dịch)  Miến Điện: Kỷ nghệ sản xuất vàng lá cung ứng cho các chùa tại Mandalay đang bị đe doạ

 • No. 3376 (Như Quang dịch)  Nam Dương: Bị đe dọa bởi nhóm khủng bố ISIS, an ninh tại tự viện Borobudur được tăng cường

 • No. 3375 (Như Quang dịch)  Mã Lai: Toàn quốc tưởng niệm nạn nhân chuyến bay MH17

 • No. 3374 (PTTPGQT)  Lời Kêu gọi của Thượng toạ Chủ tịch Văn phòng II Viện Hoá Đạo về việc kiến tạo Cơ sở GHPGVNTN tại Nam California — Hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sáu tháng đầu năm 2014

 • No. 3373 (Như Quang dịch)  Ấn Độ: Tỉnh bang Kerala thông báo cấm rượu

 • No. 3372 (Như Quang dịch)  California: Xá lợi Phật hiếm quý được trưng bày tại chùa Lô Sơn

 • No. 3371 (Như Quang dịch)  Nhà sư Phật giáo Trung Hoa nhận tiền để chúc phúc cho xe hơi mới của một doanh nhân.

 • No. 3370 (Chùa Pháp Luân)   Thông báo gây quỹ cho chương trình phát thanh Đường Về Bến Giác

 • No. 3369 (Như Quang dịch)  California: Lễ xả y của Đại Đức Yatiko tại tự viện Abhayagiri

 • No. 3368 (Như Quang dịch)   An ủi linh hồn người quá vãng

 • No. 3367 (Như Quang dịch)  Bình ngà đựng tro cố Tăng thống Thái Lan gây tranh luận quốc tế

 • No. 3366 (Như Quang dịch) Miến Điện: hình Phật xâm trên chân một người Canada gây nhiều tranh luận.

 • No. 3365 (Như Quang dịch)  Một tổ chức Hồi Giáo cúng đường đến chư Tăng tại Mandalay

 • No. 3364 (Như Quang dịch)  Cội nguồn của sự thiếu khoan dung và định kiến trong Phật giáo

 • No. 3363 (Như Quang dịch)  Đại tá Henry Steel Olcott, nhà tiên phong trong nền giáo dục Phật giáo

 • No. 3362 (Như Quang dịch)  Lời khuyên về tang lễ cho người quá vãng

 • No. 3361 (Như Quang dịch)  Một trong những vĩ nhân

 • No. 3360 (Như Quang dịch)  Nhóm Ngân hàng Thế giới giúp Ấn Độ phát triển lộ trình Phật giáo

 • No. 3359 (Như Quang dịch)  Tuyến đường bay Miến Điện - Nepal tạo thuận lợi cho Phật tử hành hương

 • No. 3358 (Như Quang dịch)  Hộp đựng kinh văn Phật giáo được trở về Hàn Quốc.

 • No. 3357 (Như Quang dịch)  Singapore: Nữ tu Phật giáo trở thành người tiêu biểu trong việc trao quyền cho phụ nữ

 • No. 3356 (Như Quang dịch)  Thượng tọa Shravasti Dhammika: Định giá cho giáo pháp

 • No. 3355 (Như Quang dịch)   New York: Liên Hiệp Quốc tổ chức đi bộ vì khí hậu cho nhân loại

 • No. 3354 (Như Quang dịch)   Miến Điện: Các nhà tôn giáo cực đoan cấm trình chiếu phim Hồi Giáo tại Đại Hội Phim Ảnh Miến Điện

 • No. 3353 (Như Quang dịch)  Tặng thêm 100,000 để hoàn tất Ngôi Chùa Ngàn Vị Phật tại Lâm Tỳ Ni

 • No. 3352 (Như Quang dịch)  Miến Điện: Một nhà sư người Anh được tại ngoạisau khi bị giam giữ tại nhà tù Insein

 • No. 3351 (Như Quang dịch)  Bà Aung San Suu Kyi :"Đức Phật là vị thái tử của tiểu lục địa Ấn Độ'"

 • No. 3350 (Như Quang dịch)  Thư viện Harvard giúp bảo tồn nền di sản văn học của Tây Tạng

 • No. 3348 (Như Quang dịch) Nhà sư Úc đi du hóa.

 • No. 3347 (Như Quang dịch) Có Bấy Nhiêu Đó Thôi: Cuộc Đời và Thân Giáo của Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu Khippapañño

 • No. 3346 (Như Quang dịch) Hội nghị Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam đột ngột hủy bỏ bài tham luận về bình đẳng giới trong Tăng Đoàn Phật giáo của TT Ajahn Brahm

 • No. 3345 (Chùa Pháp Luân)  Thông báo về Đại Học Hè Phật Giáo

 • No. 3344 (Như Quang dịch)  Ấn Độ: Truyền bá Phật giáo qua phương tiện truyền thông

 • No. 3343 (Như Quang dịch)   Bình bát tại Viện Bảo Tàng A Phú Hãn không liên hệ với Đức Phật

 • No. 3342 (Như Quang dịch)   Danh bạ Phật giáo tại Canada của nhà xuất bản Sumeru, ấn bản 2014

 • No. 3341 (Như Quang dịch)  Y trắng, giấc mộng y vàng, sự bất bình đẳng giới tính trong Phật giáo Thái Lan

 • No. 3340 (Như Quang dịch)   Phát hiện tượng Ngài Đại Ca Diếp

 • No. 3339 (Như Quang dịch)  Quốc Hội Anh tạm ngưng buổi họp để hành thiền

 • No. 3338 (Như Quang dịch)  Cam Bốt: Chính phủ bác bỏ tin đồn bán Phật Học Viện

 • No. 3337 (Như Quang dịch)  Ấn Độ: Một nhà sư quyên sinh tại Đề Li

 • No. 3336 (Như Quang dịch)  Huyền thoại về động Pháp Hiển tại Tích Lan.

 • No. 3335 (Như Quang dịch)  Nam Hàn : Tín đồ Phật giáo và Thiên Chúa Giáo cầu nguyện cho chiếc phà Nam Hàn bị đắm

 • No. 3334 (Như Quang dịch)  Úc Châu: Đại Tháp Từ Bi đang đươc xây dựng.

 • No. 3333 (Như Quang dịch)  Các tu viện khuyến khích mọi người nên tử tế với súc vật trong ngày lễ Vesak.

 • No. 3332 (Như Quang dịch)  Làm thiện để đánh dấu ngày Lễ Vesak

 • No. 3331 (Như Quang dịch)  Bố thí vật thực

 • No. 3330 (Như Quang dịch)  Thái Lan: Ngôi Chùa Trắng bị tàn phá bởi động đất

 • No. 3329 (Như Quang dịch)  Đùa với vật thờ phượng chỉ làm mất đi sự thiêng liêng

 • No. 3328 (Nguồn RFA)  Một người tự thiêu hôm nay (23/5) trước cổng chính Dinh Độc Lập để phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam.

 • No. 3327 (Như Quang dịch)  Nhà sư Tây Tạng được vinh danh bởi phóng viên không biên giới.

 • No. 3326 (Như Quang dịch)  Tiêu chuẩn Phật giáo của Tích Lan.

 • No. 3325 (Như Quang dịch)  Na Uy: Không một ai trong chính quyền sẽ tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma

 • No. 3324 (Như Quang dịch)  Hinh xâm Đức Phật: Ý kiến vị Tăng Trưởng Thái Lan tại Hoa Kỳ

 • No. 3323 (Như Quang dịch)  Tích Lan :Du khách mang hình xâm Đức Phật bị bắt giữ

 • No. 3322 (Như Quang dịch)  Ngôi chùa  Phật giáo tại Bangladesh được trùng tu

 • No. 3321 (Như Quang dịch)  Trung tâm Phật giáo cổ tại Ấn Độ cần sự đầu tư của Trung quốc

 • No. 3320 (Như Quang dịch)  Làm sống lại Phật giáo tai Pháp Quốc

 • No. 3319 (Như Quang dịch)  Căm Bốt: Một nhà sư hoạch định con đường phát triển Phật giáo

 • No. 3318 (Như Quang dịch) Miến Điện: Ủy viên tổ chức Phi Chính Phủ cho biết nhân viên không có sự bất kính lá cờ Phật giáo

 • No. 3317 (Như Quang dịch) California: Người Căm Bốt tại Stockton bảo đảm sự kế thừa về văn hóa, phong tục tập quán qua nhiều thế hệ.

 • No. 3316 (Như Quang dịch) Sinh viên Boston tìm thấy những tiểu mô hình quý giá của các ngôi chùa Trung quốc bị đánh mất.

 • No. 3315 (Như Quang dịch)  Tích Lan: Chư Tăng trực tiếp thăm viếng những người chiếm đất tại Wilpattu

 • No. 3314 (Như Quang dịch)  Miến Điện: Các nhà hoạt động xã hội vận động chống ngôn ngữ oán thù.

 • No. 3313 (Như Quang dịch)  Một ngôi chùa Trung Quốc thành lập toán chống khủng bố.

 • No. 3312 (Như Quang dịch)  Miến Điện: Nhân viên cứu trợ muốn trở lại miền Tây Miến Điện

 • No. 3311 (Như Quang dịch)   Tích Lan: Không cấp bằng lái xe cho chư tăng

 • No. 3310 (Như Quang dịch)   Singapore: Tất cả đều an toàn sau cơn hỏa hoạn tại hội Phật pháp Mandala.

 • No. 3309 (Như Quang dịch)  Cộng đồng Phật tử tại Perth, Úc Châu, cầu nguyện cho chuyến bay MH370

 • No. 3308 (Như Quang dịch)   Học giả người Bhutan và dự án chuyển dịch Phật ngôn từ Tạng Ngữ

 • No. 3307 (Như Quang dịch) Đức Đạt Lai Lạt Ma: Kỳ thị người bệnh phong là tội lỗi.

 • No. 3306 (Như Quang dịch) Ngôi chùa đầu tiên tại Moscow sẽ mở cửa

 • No. 3305 (Như Quang dịch)  Anh quốc: Ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại Burnley sẽ được mở tại một nhà máy xay.

 • No. 3304 (Như Quang dịch)  Kỹ thuật Nhật Bản giúp khôi phục lại các bức bích hoạ tại ngôi chùa cổ Miến Điện.

 • No. 3303 (Như Quang dịch)  Mã Lai: Thiện nguyện viên Hội Phật giáo Từ Tế hy sinh thời giờ cho thân nhân các hành khách của chuyến bay MH370

 • No. 3302 (Như Quang dịch)  Có thể nào chùa chiền tại Bagan, Miến D(iện sẽ trở thành Disney World ?

 • No. 3301 (Như Quang dịch) Hoa Kỳ: Học sinh Phật tử Thái Lan thắng kiện kỳ thị tôn giáo

 • No. 3300 (Như Quang dịch)  Tô Cách Lan: Chùa Dhammapadipa đang xin hợp thức hóa

 • No. 3299 (Như Quang dịch) Một nhà sư Tây Tạng ở Trung quốc bị bắt vì chia sẻ lời giảng dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

 • No. 3298 (Như Quang dịch)  Trung quốc giận dữ chống đối Thượng Viện Hoa Kỳ tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma

 • No. 3297 (Như Quang dịch)  Tích Lan trình chiếu bộ phim mới Siri Daladagamanaya về xá lợi răng Đức Phật

 • No. 3296 (Như Quang dịch)  Miến Điện: Tổ Chức Y Sĩ Không Biên Giới có thể ở lại

 • No. 3295 (Như Quang dịch) Ấn Độ: Ngôi chùa Căm Bốt tại Varanasi đang bị chống đối

 • No. 3294 (Như Quang dịch) Cựu Thủ Tướng Mã Lai hỗ trợ thân nhân những hành khách chuyến bay MH370

 • No. 3293 (Như Quang dịch) Hang động Phật giáo cổ tại Trung quốc có thể bị biến thành cát

 • No. 3292 (Như Quang dịch) Trung cộng không hài lòng về việc Đức Đạt Lai Lạt Ma gặp gỡ Tổng Thống Obama lần thứ ba.

 • No. 3291 (Như Quang dịch) Canada: Dự án ngôi chùa 40 triệu tại Toronto bị lâm nguy.

 • No. 3290 (Như Quang dịch)  Miến Điện: Chùa Kuthodaw từ chối cho mượn địa điểm tổ chức Lễ Hội Văn Học Irrawaddy lần II

 • No. 3289 (Như Quang dịch) Nhật Bản: Truyền bá Phật giáo bằng phương pháp kể chuyện.

 • No. 3288 (Như Quang dịch)  Thái Lan xin lệnh bắt một nhà sư trong cuộc nổi loạn.

 • No. 3287 (Như Quang dịch) Tích Lan: Lễ xuất gia đầu tiên cho cây rừng như một giải pháp ngăn chận sự phá rừng.

 • No. 3286 (Như Quang dịch)  Ấn Độ: Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ sớm trở về Tây Tạng

 • No. 3285 (Như Quang dịch)  Ấn Độ: Đức Đạt Lai Lạt Ma mở lễ hội Tây Tạng tại Guwahati

 • No. 3284 (Như Quang dịch) Cam Bốt tổ chức lễ mừng ngày Tăng Bảo.

 • No. 3283 (Như Quang dịch)  Ngôi chùa lẻ loi, vắng vẻ của Miến Điện.

 • No. 3282 (PTTPGQT)  Tin tức về Đại Học Hè Phật giáo GHPGVNTN 2014 tại chùa Pháp Luân

 • No. 3281 (Như Quang dịch)  Đài Loan: Chùa Phổ Quang tổ chức khoá tu mùa hè 2014 cho sinh viên học sinh

 • No. 3280 (Chùa Pháp Luân) Thư mời Đại Lễ Thượng Nguyên và Đêm Tu Học Rằm Tháng Giêng

 • No. 3279 (Như Quang dịch)  Washington DC: Ni viện Sravasti tổ chức ba tháng an cư lần đầu tiên theo truyền thống PG Tây Tạng.

 • No. 3278 (Như Quang dịch) New Orleans: Tổ chức nhân quyền bênh vực một học sinh Phật tử bị nhà trường gây rối

 • No. 3277 (Như Quang dịch) Các chức sắc tôn giáo tán thành loại nhang tốt cho môi trường

 • No. 3276 (Như Quang dịch)  California: Chùa Lô Sơn triển lãm xá lợi ngón tay Đức Phật.

 • No. 3275 (Như Quang dịch) Với sự tiến bộ trong kỹ thuật in ấn, kỹ thuật in gỗ kinh điển Phật giáo trở nên tẻ nhạt và trì trệ

 • No. 3274 (Như Quang dịch) Canada: Nhà sư gốc Đức xây dựng nhịp cầu Phật giáo.

 • No. 3273 (Như Quang dịch)  Miến Điện: Sư Wirathu thảo luận việc hạn chế kết hôn với người khác tín ngưỡng tại Hội Nghị Chư Tăng

 • No. 3272 (Như Quang dịch)  Tây Tạng: Hoả hoạn thiêu huỷ 100 căn nhà tại Phật học Larung gar

 • No. 3271 (Như Quang dịch)  Nữ tu Phật giáo nhắm vào việc tạo sự khác biệt

 • No. 3270 (Như Quang dịch)  Đức: từ một thị trưởng đến một nhà sư Phật giáo nguyên thủy.

 • No. 3269 (Như Quang Dịch)  Nan Wua: Một ngôi chùa Phật giáo tại Nam Phi.

 • No. 3268 (Như Quang Dịch)  Tưởng niệm nhà sư Phi châu đầu tiên viên tịch

 • No. 3267 (Như Quang Dịch)  Nhật Bản: Một số ngôi chùa nhận tro cốt qua bưu điện.

 • No. 3266 (Như Quang Dịch)  Anh Quốc: Có phải phát hiện mới về điện thờ cổ Phật giáo là giả mạo

 • No. 3265 (Như Quang Dịch)  Karmapa Lạt Ma thứ 17 cầu nguyện hoà bình thế giới tại Bồ Đề Đạo Tràng

 • No. 3264 (Chùa Pháp Luân) Thơ mời Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014

 • No. 3263 (Như Quang dịch)  Căm Bốt: Xá lợi Phật bị đánh cắp

 • No. 3262 (Như Quang dịch)  Ấn Độ: Lễ đặt viên đá đầu tiên cho dự án Di Lặc tại Kushinagar

 • No. 3261 (Như Quang dịch)  Phi châu: Nhu cầu về ngà của Phật tử là yếu tố khiến việc săn trộm voi không thể giảm thiểu

 • No. 3260 (Như Quang dịch)  Đức Đạt Lai Lạt Ma: Bố thí nội tạng là sự cống hiến cao thượng nhất cho nhân loại.

 •  

  Tin tức lưu trữ

   
  |                     |                    |                  |                   |                      |                    |                   |

  Trang 24 | Trang 23 | Trang 22 |Trang 21| Trang 20 | Trang 19 | Trang 18 |Trang 17 | Trang 16 | Trang 15 | Trang 14 | Trang 13 

   Trang 12 | Trang 11 | Trang 10 | Trang 09 | Trang 08 | Trang 07 | Trang 06 | Trang 05 | Trang 04 | Trang 03 | Trang 02 | Trang 01